Robotsystem

Robotsystem SR och SRC

Roboten som effektiviserar och tar bort ett tungt och enformigt riggningsarbete.

Förutom att roboten reducerar arbetskostnaden betydligt och förändrar arbetet till att bli tekniskt intressant så minskar risken för riggningsfel. I det integrerade inbyggda magasinet lagras skärstål och distanser torrt och dammfritt. Används speciella skärstål / distanser vid en del bandskärningar kan dessa matas in via in- och utenheten (servicestationen) där även roboten placerar skärstålen vid behov av manuell besiktning.

Robot SV

Roboten är PC-styrd med kundanpassade program där operatören om så önskas kan styra valda delar av processen. När operatören har matat in bandbredder etc visas uppsättningen för de båda axlarna grafiskt på skärmen och efter godkännande från operatören sköter roboten laddningen automatiskt. Eftersom roboten har en station för mellanlagring av en komplett uppsättning behövs inga avbrott för delöverföringar av skärstål / distanser till eller från riggningsmagasinet.

Det finns ett antal tillvalsmöjligheter på extrautrustning enl. nedan för att robotiseringen ska uppfylla era krav och önskemål.

Enkel, lätt och stabil konstruktion byggd på standardkomponenter

Konstruktionen möjliggör korta cykeltider även vid hantering av större och tyngre distanser. Roboten har få rörliga delar och därmed ett litet behov av service och de flesta reservdelar kan köpas lokalt.

Enkelheten i konstruktionen gör att den egna personalen kan sköta all service efter en kortare utbildning.

Robot och magasin är en inbyggd enhet

Fördelarna är många. Bl.a. kan hela robotcellen färdigställas och ett fullständigt test av samtliga funktioner kan utföras före leverans utan något behov av demontering före frakt. Installationstiden blir därmed kort med låga kostnader och små driftstörningar som följd.

Roboten är helt inbyggd vilket garanterar fina måttoleranser då distanser och skärstål alltid är dammfria.

Samtliga delar är lätt utbytbara

Stor vikt har lagts på att göra alla delar lätt utbytbara för att underlätta service och minska produktionsstoppen till ett minimum.

Styrsystem

Styrsystemet består av en industrianpassad PC med Windows XP© som kommunicerar med ett PLC system från Bosch Rexroth© via Ethernet. PLC-systemet sköter alla tidskritiska uppgifter oberoende av PC:n och hanterar servoförstärkare, säkerhetssystem, identifikationssystem, gripverktyg, ventiler, givare etc.

Säkerhetssystemet är uppbyggt med ett separat säkerhets PLC system och är därför lätt att ansluta till extern utrustning.

PC-mjukvaran består av två separata moduler:

 • Main program – Kommunicerar med kontrollsystemet.Det tillåter operatören att efter inmatning av alla nödvändiga skärdata kontrollera och ev. manuellt ändra den föreslagna verktygsuppsättningen innan roboten startar. Det presenterar också fel- och diagnostikmeddelanden för operatören.
 • Setup calculation – Beräknar verktygsuppsättningar utifrån skärorderdata och tillgängliga skärverktyg. Gränssnitten mellan de olika mjukvarumodulerna är öppna och fullt dokumenterade. Det är därför möjligt att t.ex. installera en annan beräkningsmodul för verktygsuppsättningar.

Ett PC-baserat styrsystem gör det lätt att dels inköpa reservdelar, dels göra erforderliga uppdateringar av systemet.Det ökar även möjligheten att ha tillgång till kompetent servicepersonal lokalt.

Leverantörssupport av datasystemet kan i de flesta fall ske med modem via internet. All information på operatörsskärmen är på valfritt språk.

Identifieringssystem

som kontrollerar att det är rätt distans och rätt sida på skärstålen vid montering på skäraxlarna. Detta ger ett till närmare 100% säkert system mot felmontage och tar bort onödiga driftstörningar.

Extra utrustning:

Den tillgängliga extra utrustning som beskrivs nedan ger Er möjlighet att optimera robotiseringen av Er skärlinje.

 •  Mellanlagerstation
  Eliminerar avbrott för överföring av skärstål och distanser till/från riggningsmagasinet och dessutom kan operatören skifta uppsättning under tiden som roboten arbetar.
 • Av- och påskjutningsutrustning anpassat till befintligt riggningsmagasin.
 • Helautomatisk tvättmaskin som laddas av roboten
  Tvätten är helt integrerad i robotsystemet. Operatören kan t.ex. välja att tvätta alla använda skärstål och gummidistanser under natten. Eftersom tvätten torkar verktygen efter tvättningen kan de omedelbart placeras tillbaka på respektive lagerplats. Följande två alternativa tvättmaskiner finns: karuselltvätt för borttagning av smuts och olja och ultraljudstvätt för borttagning av avlagringar efter slittning av aluminium och galvanizerat.
 • Kontroll av skäregg på knivarna
 • Avblåsningsstation
  För renblåsning av samtliga verktyg efter varje slittning.

New developed robot system SRC

The main description above is valid also for this version with the following unique advantages:

 • This robot system requires less floor area as the robot can be placed in a fixed position and the storage is rotating.
 • Another benefit is great flexibility as the customer can choose the modules needed (robot, storing, interim station, washing machine etc.) and the best layout.
 • Shorter cycle time.
 • For even shorter cycle time the robot system can be equipped with a twin gripping tool and a separate robot for loading a washing machine.